พช.เวียงสา : ร่วมประชุม โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านสู่สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา :  ร่วมประชุม โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านสู่สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

🌿🌺วันศุกร์  ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้
นายโตมร รัตน้ำหิน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุม โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านสู่สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)