พช.เวียงสา : ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ

🌿🌺วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางมณทิชา  พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ร่วมกับเหล่ากาชาดน่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ TPMAP ต.ปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายนางสาว ชญาบล ม.4 และนายโยธิน ปิจดี ม.3 ต.ปงสนุก โดยได้มอบเครื่องใช้ที่จำเป็นในกาดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ

🏠🏡 สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)