พช.เวียงสา : ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือน มกราคม 2565

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢พช.เวียงสา : ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

เดือน มกราค 2565

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ⏰เวลา 08.30 น. นายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ

รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือน มกราคม 2565 โดย นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการ

อำเภอเวียงสา ร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ ประชาสัมพันธ์งานตามยุทธศาสตร์และงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว/รายงาน : งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

(Visited 1 times, 1 visits today)