พช.เวียงสา รับรายงานตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢พช.เวียงสา รับรายงานตัวข้าราชการ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

📆 วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564
⏰เวลา 11.00 น. นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา ได้รับรายงานตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวชลินดา มหามิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

📢 ในการนี้ นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา ได้นำ นางสาวชลินดา มหามิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าพบ นายชนินทร์ พันธุ์เหม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา โดย นายชนินทร์ พันธุ์เหม ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อคิด ในการปฏิบัติราชการ

ภาพ/ข่าว/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

(Visited 45 times, 1 visits today)