พช.เวียงสา : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢 พช.เวียงสา : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับอำเภอ

📆 วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 ⏰เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าคณะขับเคลื่อนฯ ตำบลละ 1 คน อาสาสมัครสตรีฯ ตำบลละ 1 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 คน รวม 30 คน ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในด้านบทบาทหน้าที่ การเขียนโครงการการ และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว/รายงาน : งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

(Visited 7 times, 1 visits today)