พช.เวียงสา ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ระยะที่ 3

พช.เวียงสา ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ระยะที่ 3
📆 วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 ⏰เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเวียงสา ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 3 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา
(Visited 34 times, 1 visits today)