พช.เวียงสา : ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP : KBO)

📢พช.เวียงสา : ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Base OTOP : KBO)
📆 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ⏰เวลา 15.00 น. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Base OTOP : KBO) อำเภอเวียงสา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผ้าทอลายคำเคิบ 2.ขนมปังกรอบ 3.น้ำพริกแกง ในการนี้ นางมณทิชา พัฒนาพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการ
อำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางอรชร จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพ/ข่าว/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา
(Visited 8 times, 1 visits today)