พช.เวียงสา ดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ม.2 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา

พช.เวียงสา ดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ม.2 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢พช.เวียงสา ดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

ม.2 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา

📆 วันฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
⏰เวลา 09.00 น. นายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” แปลงนายหลักชัย ไชยชนะ ม.2 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมี นางสาววารุณี  ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคน เจ้าของแลงรวมทั้งผู้นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยฐานกิจกรรมคันนาทองคำ ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานคนมีน้ำยา ฐานน้ำหมักรสจืด และกิจกรรมการห่มดิน หลังเสร้๗กิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ/ข่าว/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา

(Visited 39 times, 1 visits today)