พช.เวียงสา ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

📢พช.เวียงสา ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

📆 วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ⏰เวลา 09.00 น. นายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดย นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา(กพสอ.) ทั้ง 17 ตำบล
ที่ดำรงตำแหน่งที่ครบวาระ ระหว่าง ปี 2560-2564 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้ร่วมอุทิศตน บริหารองค์กรสตรี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเสียสละ จากนายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา(กพสอ.) ทั้ง 17 ตำบล สวมใส่ผ้าไทย และมีวาระแนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ 3 ราย คือ 1.นางอรชร จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ 2.นายโตมร รัตน้ำหิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 3.นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

📸 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 📖

(Visited 108 times, 1 visits today)