พช.เวียงสา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเวียงสา

พช.เวียงสา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเวียงสา

📢พช.เวียงสา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเวียงสา

📆 วัน อังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ⏰เวลา 09.00 น. นายชนินทร์  พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสา โดย นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมฯ และงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ “ใส่ผ้าไทย ให้สนุก” โดยเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการต่างร่วมสวมใส่ผ้าไทย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ชั้น 2 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

📸 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 📖

(Visited 28 times, 1 visits today)