พช.เวียงสา ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล “

พช.เวียงสา ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล “

📆 วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ⏰เวลา 09.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย ช่างควบคุมงาน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 📝 ติดตามการปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 🏝 โคก หนอง นา โมเดล 🏝 พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ของ นางสาว ไพรวัลย์ อินทะเขื่อน ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และพื้นที่ของ นายหยวน ศรีสวรรค์ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
📸 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 📖
(Visited 14 times, 1 visits today)