พช.เวียงสา ร่วมรับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564

วันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ทีวี พช. โดยมีประเด็นเน้นย้ำ…การแก้ปัญหาความยากจนต้องดูแลและแก้แบบ Intensive Care การบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.&กชช. ๒ค.) ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ต่อเนื่อง) ผ้าไทยใส่ให้สนุก กับปัญหาที่พบ (ความชำนาญในการผลิต/ราคาสูง) จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” จากห้อง WarRoom ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นางสาววารุณี  ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ได้ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 5 times, 1 visits today)