พช.เวียงสา ร่วมติดตามครัวเรือนยากจน ม.6 ต.แม่สาคร

พช.เวียงสา ร่วติดตามครัวเรือนยากจน ม.6 ต.แม่สาค

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢 พช.เวียงสา ร่วมติดตามครัวเรือนยากจน ม.6
ต.แม่สาคร

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
⏰ เวลา 13.00 น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ
รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย นางสาววารุณี  ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา
ได้ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านป่าค่า หมู่ 6 ตำบลแม่สาคร ราย นายส่วน ศรีจันทร์ โดยพบ
นายส่วน พร้อมภรรยา และบุตรชาย ลักษณะที่อยู่อาศัย ที่นอนและห้องน้ำอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่ถูกสุขลักษณะ

นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ
รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบอาหารและน้ำดื่มและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน นางสาววารุณี  ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา ได้มอบเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้หารือกับกำนัน ต.แม่สาคร และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เพื่อหาทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ อย่างเร่งด่วนอีกทางหนึ่ง

(Visited 22 times, 1 visits today)