พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ต.แม่สาคร

พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ต.แม่สาคร

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢 พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่”
ต.แม่สาคร

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ⏰ เวลา 08.00 น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ
รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ต.แม่สาคร บ.ป่าค่า ม.6 โดยในกิจกรรมมีหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา ได้ร่วมกิจกรรมโดยนำข้อราชการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ งานตามภารกิจและงานตาม
ยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไปแจ้งในประชาชนในหมู่บ้านทราบ

ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 บ.ป่าค่า ต.แม่สาคร อ.เวียงสา

(Visited 19 times, 1 visits today)