พช.เวียงสา ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2565

พช.เวียงสา ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2565
(@)อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼
📢 พช. อำเภอเวียงสา ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ⏰ เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธารการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแต่ละสำนักฯ ได้นำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และงานที่จะต้องปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565
ในการนี้ นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ ทีวี พช.
(Visited 8 times, 1 visits today)