พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

(@)อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢 พช.เวียงสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ⏰ เวลา 08.00 น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งในวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเวียงสา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในการนี้ นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Change for good
#Hashtag งานโคก หนอง นา
#โคก หนอง นา
#โคก หนอง นาโมเดล
#นพต.เวียงสา น่าน
(Visited 4 times, 1 visits today)