พช.เวียงสา จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือน คุณสมคิด สีเขียว HLM 3ไร่ ตำบลส้าน

พช.เวียงสา จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือน คุณสมคิด  สีเขียว HLM 3ไร่  ตำบลส้าน

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼

📢    พช.อำเภอเวียงสาจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงครัวเรือน คุณสมคิด  สีเขียว HLM 3ไร่  ตำบลส้าน

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 ⏰ เวลา 09.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงครัวเรือน คุณสมคิด  สีเขียว HLM3ไร่  ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ พัฒนาการอำเภอเวียงสา, เจ้าของแปลงกิจกรรม, เจ้าของแปลงโครงการใกล้เคียง และ นพต.

โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ การห่มฟาง การสร้างฐานเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ในการพึ่งตนเอง นำไปสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 3 times, 1 visits today)