พช.เวียงสา จัดประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.)
@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼
📢 พช. อำเภอเวียงสา จัดประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.)
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ⏰ เวลา 09.30 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 📝 จัดประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) เพื่อกำหนดและวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในห้วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 โดยมีการกำหนดระยะเวลา การเอามื้อสามัคคี ระดับตำบลและระดับอำเภอ โดย นพต. แต่ละตำบลได้กำหนดแผนการทำงาน การเอามื้อสามัคคี เรียบร้อยแล้ว และจะได้ปฏิบัติตามแผนงานต่อไป
👨🏼‍💻 งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เวียงสา /รายงาน 🧏🏻‍♀
♻️ Change for good ♻️
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้#
#Hashtag งานโคก หนอง นา
#โคก หนอง นา
#โคก หนอง นาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#นพต.เวียงสา น่าน
(Visited 6 times, 1 visits today)