พช.เวียงสา จัดเวทีรับรองคุณภาพ จปฐ.และ กชช. 2ค. ปี 2564

พช.เวียงสา จัดเวทีรับรองคุณภาพ จปฐ.และ กชช. 2ค. ปี 2564
 
(@)อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน 🖼
📢 พช. อำเภอเวียงสา จัดเวทีประชาคมรับรองคุณภาพ จปฐ.ปี2564 ระดับหมู่บ้าน และ ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ( กชช. 2ค ) ปี2564
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ⏰ เวลา 09.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางอรชร จรัสแผ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 📝จัดเวทีประชาคมรับรองคุณภาพ จปฐ.ปี2564 ระดับหมู่บ้าน และ ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ( กชช.2ค ) ปี2564 ตำบลแม่ขะนิง ณ.ห้องประชุมบ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
👨🏼‍💻นักพัฒนาดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสารายงาน 🧏🏻‍♀
(Visited 5 times, 1 visits today)