สพอ.เวียงสา ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้านส้านเหนือ ตำบลส้าน ชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน

วันนี้เวลา 19.30 น .นางสาว วารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้านส้านเหนือ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา เพื่อชี้แจงข้อราชการ และเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของบ้านส้านเหนือ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดส้านเหนือ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา

(Visited 28 times, 1 visits today)