โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌺🍀🌸…เล่าขานงานพัฒนา กับ สพอ.เวียงสา เมืองเจ็ดสายน้ำ…🌸🍀🌺
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา โดยนางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา นำทีมลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี บูรณาการกับศูนย์ กศน.อำเภอเวียงสา ดังนี้
🌸 23 ธันวาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักลงแปลง ณ ครัวเรือนนายโชติ ปัญญาสิทธิ์ บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
🌸 24 ธันวาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก เพาะต้นอ่อนและปลูกพืชลงแปลง ณ ครัวเรือนนางนิบภา ธัญมงคลทรัพย์ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🍀สพอ.เวียงสา รายงาน

(Visited 43 times, 1 visits today)