โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌺🍀🌸…เล่าขานงานพัฒนา กับ สพอ.เวียงสา เมืองเจ็ดสายน้ำ…🌸🍀🌺
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา โดยนางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมเอามื้อ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ณ พื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกจ้างเหมาบริการฯในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

(Visited 26 times, 1 visits today)