โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌺🍀🌸…เล่าขานงานพัฒนา กับ สพอ.เวียงสา เมืองเจ็ดสายน้ำ…🌸🍀🌺

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา นำโดย นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ออกติดตามพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน และบ้านงิ้วงาม ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 157 times, 1 visits today)