ประชุมวางแผนการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

🌺🍀🌸…เล่าขานงานพัฒนา กับ สพอ.เวียงสา เมืองเจ็ดสายน้ำ…🌸🍀🌺

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา และนางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมของตลาดในการจำหน่ายสินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลฤดูหนาวที่จะมาถึง ในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 20 times, 1 visits today)