ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลไหล่น่าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา นำโดย นางสาววารุณี ศิริเจริญ พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย นางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์ นักวิขาการพัฒนาชุมขนชำนาญการ ได้ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 44 times, 1 visits today)