มประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

16 ธค.62 เวลา08.00น. น.ส.วารุณี ศิริเจริญ พอ.เวียงสาพร้อมด้วยนางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์ พัฒนากรผู้ประสาน ต.ขึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณบ้านท่าลี่ ม.4 ต.ขึ่ง

(Visited 17 times, 1 visits today)