@เวียงสา เวียงแห่งความสุข ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

@เวียงสา เวียงแห่งความสุข วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒาชุมชนอำเภอเวียงสา ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ให้กับคณะกรรมการ กข.คจ.ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 32 times, 1 visits today)