@เวียงสา เวียงแห่งความสุข ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

@เวียงสา เวียงแห่งความสุข วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(Visited 23 times, 1 visits today)