#เวียงสาเวียงแห่งความสุข ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณี ศิริเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงสา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา

(Visited 72 times, 1 visits today)