@เวียงสา เวียงแห่งความสุข ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

@เวียงสา เวียงแห่งความสุข วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา [...]

อ่านต่อ

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0 [...]

อ่านต่อ