@เวียงสาเวียงแห่งความสุข กิจกรรมสาธิตโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสัมมาชีพตำบลกลางเวียง วันที่๒

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข #กิจกรรมวันที่2 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุณี ศิริเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลกลางเวียง ร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพของกลุ่มสามาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลางเวียง โดยมีการสาธิตอาชีพหลากหลายอาชีพ อาทิเช่น การทำบายศรีสู่ขวัญ การทำขนมพื้นบ้าน และการทำกระเป๋าผ้าทำมือ ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสัมมาชีพตำบลกลางเวียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดศรีกลางเวียง ม.3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

(Visited 52 times, 1 visits today)