# เล่าเรื่อง เมืองเวียงสา# ประชุมใหญ่สมาคมฌาปณกิจ กทบ.

29 มค.62  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงสา โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเวียงสา  เป็นประธานเปิดการประชุม ให้แนวทางการบริหารงานสมาคมฯและสมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 24 times, 1 visits today)