#เล่าเรื่อง เมืองเวียงสา# ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯยังเข้มข้น

๒๙ มค.๖๒  ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภเเวียงสา เร่งตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านนาไลย, บ้านพะเย ต.อ่ายนาไลย  ตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด นำที่โดย หมอกุ้ง&หมอเดือน

(Visited 34 times, 1 visits today)