#เล่าเรื่อง เมืองเวียงสา# บ้านดอนไชย ต้อนรับ นทท.

๒๙ มค.๖๒  หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านดอนไชย  ตำบลกลางเวียง  ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐ คน

(Visited 52 times, 1 visits today)