#เล่าเรื่อง เมืองเวียงสา# ทีมตรวจสุขภาพลุยตรวจกลุ่มออมทรัพย์

28 มค.62  ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.เวียงสา  ออกตรวจ บ.กลางเวียง/บ้านต้นหนุน/บ้านหนอง/บ้านร้องเย็น/บ้านสันติสุข/บ้านภูเพียง  เสร็จเรียบร้อยด้วยดี  Cr.ทีมหมอเฉพาะทางกลุ่มออมทรัพย์ฯ หมอกุ้ง  หมอเดือน $หมอทุม  ภาพ/ข่าว

(Visited 21 times, 1 visits today)