#เล่าเรื่อง เมืองเวียงสา# “ปางสา” เปิดตัวสู่ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี

วันที่28 มค.62 เวลา 10.00 น. นายไกรสร  อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา  มอบหมายให้ มว.อ.เฉลิมกิตต์ กฤติยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บริหารงานปกครองอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านปางสา ต.จอมจันทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบและมาเที่ยว”แอ่งเล็ก เช็คอิน” Cr.กรรณิกา ถาวงค์ ภาพ/ข่าว

(Visited 104 times, 1 visits today)