***เล่าเรื่องเมืองเวียงสา***ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 25 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561. เวลา 10.00น.  นายอัครเดช  ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางวาสนา

อยู่จันทร์  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ดำเนินการ สนับสนุนการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านขึ่ง    หมู่ที่ 3  ตำบลขึ่ง   อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  . โดยมีนายเจริญฤทธิ์  ปัญญาภู ประธานกองทุนฯ ร่วมให้ข้อมูล

(Visited 48 times, 1 visits today)