***เล่าเรื่องเมืองเวียงสา***ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์

วันที่ 25 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2562. เวลา 10.00น.  นายอัครเดช  ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางแสงเดือน  เต็มสวัสดิ์   และ นางพิมพ์สุภา    เจดีย์วุฒิกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ดำเนินการ สนับสนุนการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแพะ   หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ขะนิง   อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  . โดยมีคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าแพะร่วมให้ข้อมูล

(Visited 26 times, 1 visits today)