***เล่าเรื่องเมืองเวียงสา***เร่งรัดการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จ

วันที่ 24 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561. เวลา 10.00น.  นายอัครเดช  ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางแสงเดือน  เต็มสวัสดิ์   และ นางพิมพ์สุภา    เจดีย์วุฒิกุล ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ดำเนินการ สนับสนุนการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปงสนุกใหม่    หมู่ที่ 1  ตำบลปงสนุก  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  . โดยมีคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ร่วมให้ข้อมูล

(Visited 24 times, 1 visits today)