***เล่าเรื่องเมืองเวียงสา***ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ในพื้นที่

วันที่ 23 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561. เวลา 10.00น.  นายอัครเดช  ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางแสงเดือน  เต็มสวัสดิ์   และ นางพิมพ์สุภา    เจดีย์วุฒิกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ดำเนินการ สนับสนุนการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลับมืนพรวน   หมู่ที่ 5  และ บ้านหลับมืนพรวนเหนือ   หมู่ที่ 6   ตำบลจอมจันทร์  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  . โดยมีคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 2 หมู่บ้านให้ข้อมูล

(Visited 20 times, 1 visits today)