***เล่าเรื่องเมืองเวียงสา***ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายอัครเดช  ช่างเหล็ก  พัฒนาการอำเภอเวียงสาได้มอบหมายให [...]

อ่านต่อ