มอบทุนอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายวีระพันธ์  การินไชย  พัฒนาการอำเภอเวียงสา เป็นตัวแทนในการมอบทุนอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเวียงสา  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,200 บาท(หนึ่งพันสองร้อยบาท)  ให้แก่เด็กชายพัทธดนย์  กานะ  อายุ 4 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้พิจารณานำเงินดังกล่าวไปใช้ในสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กต่อไป

(Visited 95 times, 1 visits today)