พช.เวียงป่าเป้า ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : เวลา 13.30 น.

นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฏาคม 2565 เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมการประชุม

ภาพข่าว / รายงานข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า

(Visited 5 times, 1 visits today)