สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น” Click ชุมชน” และวางแผนการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน”

เข้าชม 7 ครั้ง
(Visited 7 times, 1 visits today)