🎯พช.เวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลเวียงกาหลง

เข้าชม 5 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยนายสุทธิพันธ์ ปัญญาสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลเวียงกาหลง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงกาหลง เพื่อร่วมประชุมหารือ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

✏️ ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

(Visited 5 times, 1 visits today)