วันสตรีสากล ประจำปี 2565

เข้าชม 19 ครั้ง

>> วันสตรีสากล ประจำปี 2565
วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้าร่.วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี ใส่ผ้าไทย ไปเอามื้อ” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 มีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว, ไม้เศรษฐกิจ, ไม้ดอก หญ้าแฝก, การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน, คลินิคกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาสัมพันธ์การติดตั้ง Click ชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สวนศาสน์ศิลป์ ม 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน

(Visited 19 times, 1 visits today)