ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565

เข้าชม 13 ครั้ง
>>>ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
วันที่ 2 มีนาคม 2565 : นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานการประชุม
(Visited 13 times, 1 visits today)