รวมพลังสตรี ใส่ผ้าไทย ไปปลูกผัก แบ่งปันรัก ฮักเวียงป่าเป้า

เข้าชม 4 ครั้ง

#ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
#ใส่ผ้าไทย ไปปลูกผัก
#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน
…รวมพลังสตรี ใส่ผ้าไทย ไปปลูกผัก แบ่งปันรัก ฮักเวียงป่าเป้า

https://www.facebook.com/wiangpapao.cdd.5/videos/919127088903574

(Visited 4 times, 1 visits today)