พช.เวียงแหง ลงพื้นที่เตรียมลงเสาเอกซ่อม/สร้างบ้าน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

พช.เวียงแหง ลงพื้นที่เตรียมลงเสาเอกซ่อม/สร้างบ้าน ตามบั [...]

อ่านต่อ

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชา [...]

อ่านต่อ

พช.เวียงแหง ร่วมกับเครือข่ายภาคีติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่

พช.เวียงแหง ร่วมกับเครือข่ายภาคีติดตามครัวเรือนที่เข้าร [...]

อ่านต่อ

อำเภอเวียงแหงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเวียงแหง ประชุมขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามตามหลัก บวร

อำเภอเวียงแหงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเวียงแหง ประชุมขับเคลื่ [...]

อ่านต่อ

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชา [...]

อ่านต่อ

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ประชุมรับมอบแนวทางและรับฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ประชุมรับมอบแนวทางและรับฟ [...]

อ่านต่อ

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชา [...]

อ่านต่อ