พช.เวียงแหง ร่วมกับเครือข่ายภาคีติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่

พช.เวียงแหง ร่วมกับเครือข่ายภาคีติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.40 น. นางชลิตา ลชิตาวงศ์ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเวียงแหง ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองแหง หน่วยทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 3201 พัฒนาสังคมอำเภอเวียงแหง และผู้นำชุมชน หมู่ 2 ตำบลเมืองแหง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนนายเพชร รอดม่วง บ้านเลขที่ 347 หมู่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ จำนวน 40,000 บาท
โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จะได้มีการประชุมเพื่อหารือบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือในส่วนของค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายต่อไป

#ประชาสัมพันธ์เวียงแหง
#ซ่อมสร้างบ้าน
#CHANGEFORGOOD

(Visited 15 times, 1 visits today)